Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka

FUNDACJA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CETRUM ZDROWIA DZIECKA
została założona w październiku 1989 roku przez osoby fizyczne, pracowników i sympatyków Centrum Zdrowia Dziecka. Od września 2004 roku jest zarejestrowana w KRS jako "Organizacja Pożytku Publicznego".

Celem działalności naszej Fundacji jest gromadzenie środków finansowanych na zakup najnowocześniejszej aparatury medycznej i sprzętu medycznego dla Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia" (IPCZD) oraz pomoc lekarzom w uczestniczeniu w kongresach i sympozjach w kraju i za granicą, która owocuje utrzymaniem wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych.

Zajmujemy się również upowszechnianiem dorobku i osiągnięć IPCZD oraz kompleksową pomocą w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu IPCZD.

 Fundacja działa na zasadzie non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest instytucją medialną, z trudnością pozyskuje sponsorów, ale mimo to trwa już 20 lat. W tym czasie dokonała wielu zakupów aparatury i sprzętu medycznego, zachowującego najnowsze standardy światowe, dzięki czemu pomagamy zespołowi medycznemu IPCZD świadczyć usługi na tak wysokim poziomie.

DLACZEGO PRZEZ 20 LAT TO ROBIMY?

 Przyjęliśmy jako cel naszych działań niesienie pomocy w procesie leczenia dzieci chorych. Naszym hasłem przewodnim jest sentencja "nikt nie rodzi się tylko dla siebie" i "obowiązkiem każdego człowieka jest działanie na rzecz innych ludzi".

(www.fundacja-tpczd.waw.pl)
ArsMedical - Specjalistyczne Usługi Medyczne - Turek
O Nas   |   Poradnie   |   Cennik   |   Apteki medyczne   |   Lokalizacja ośrodka   |   Kontakt   |   Rejestracja on-line
Projekt i realizacja online24.pl